Projects

Currently active and historic projects and partners

USAid 2021 - 2022

Edible Insects Initiative Set-up of cricket value chain in Akure-Nigeria

TIN PRO 2018 - 2020

Ontwikkeling van “texturised insect proteins” (TIP) 

kip & ei 2013-2015

Onderzoeken van de mogelijkheden om meelwormen toe te passen in pluimveevoeders

Insects4feed 2021-2024

Insects4Feed Impact Cluster. Development and scaling of insects4feed value chain in Nigeria

susinchain 2019-2023

Marktontwikkeling van de Europese insectensector (H2020)

Invertebrateit 2017-2019

Versnellen van de toepassing van ongewervelden in de aquacultuur

POP3 2019-2024

Omschakeling van lokale agrariërs naar insectenkwekers 

flying food 2013-2018

Opzetten van waardeketens voor krekels in Kenia en Oeganda

entomospeed 2017-2019

Opschalen van meelwormenkweek en BSF-kweek

Food protects 2016-2020

Technologische ontwikkelingen voor insectenkweek

Regio noordoost 2015-2018

Project voor de haalbaarheidsstudie naar larvaal kweekvisvoer

Valusect 2019-2023

Development of insects for food, but also extended research and knowledge transfer to feed.