POP3: Insectenkweek als nieuw verdienmodel


Bent u:
- Een pionier?
- Niet bang voor een uitdaging?
- Bereid om geld te investeren?Heeft u:
- Ruimte over op uw agrarisch bedrijf?

- Tijd om volledig op een andere manier te gaan werken?

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland


Dan bent u misschien de insectenkweker van de toekomst! 


In één jaar tijd met een flinke dosis pioniersgeest van een lege stal naar een onderneming in de insectensector. U leert insecten kweken en start volgens het ‘low-cost & low-tech’ principe. Met een opleiding en persoonlijke begeleiding wordt de ondernemer opgeleid in de insectenkweek. Middels een opschalingsstrategie en businessplan maakt de ondernemer binnen het jaar de keuze of en hoe zijn/haar toekomst in de insectensector eruit gaan zien. De provincie Noord-Brabant investeert in 20 agrariërs om hun verdienmodel totaal om te gooien en agrariër van de toekomst te worden. 


Na afloop van het programma heeft de deelnemende ondernemer:

 • Het proces van insectenkweek onder de knie om hiermee een constante hoeveelheid insecten te kunnen kweken
 • Een goed beeld hoe met een lage investering een insectenkwekerij kan worden gerund
 • Een goede indruk van de sector en kan daarmee zijn/haar targetmarkt bepalen

Wat kost het?

De ondernemer investeert middels een eenmalig bedrag van € 2.600,- ex. BTW. Dit is 20% van de daadwerkelijke gemaakte kosten voor de opleiding en begeleiding. Middels het POP-project dragen de Europese Unie en de provincie Noord-Brabant de overige kosten van het project.


Eigen bijdrage:

De deelnemer heeft beschikbaar en/of investeert in:

 • Bruikbare ruimte (bijvoorbeeld stal of klimaatruimte);
 • Benodigde materialen, zoals bakken, zeven en insecten als startkolonie;
 • Ruimtes die de vereiste condities hebben voor de insectenkweek;

Tijd die wordt geïnvesteerd in dit traject:

 • Programma: voorbereiden, volgen en uitvoeren opdrachten
 • Starten kweek
 • Maken eigen business case

Toelatingseisen:

 • Agrarisch ondernemer uit de provincie Brabant, volgens de definitie van ‘landbouwer’ uit artikel 1.1. van de subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.
 • De deelnemer heeft bruikbare ruimte (bijvoorbeeld stal of klimaatruimte) beschikbaar.
 • De deelnemer investeert in:
 • Benodigde materialen, zoals bakken, zeven en insecten als startkolonie;
 • Ruimtes die de vereiste condities hebben voor de insectenkweek;
 • Het starten van een eigen kweek.
 • De deelnemer stelt zijn inzet in de vorm van tijd beschikbaar:
 • Voorbereiden, volgen en uitvoeren opdrachten tijdens het eenjarig programma;
 • Het maken van een eigen business case.

Toelatingsprocedure:

 • Aanmelden: vóór 23 september 2019
 • Motivatie toevoegen voor deelname aan het programma
 • Bedrijfsbeschrijving toevoegen
 • Formulier invullen 
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld door een adviescommissie.
 • Mogelijk bedrijfsbezoek om uw specifieke (bedrijfs-)situatie door te nemen en te beoordelen. Op basis hiervan wordt met u de haalbaarheid ingeschat.
 • Selectie van 20 deelnemers op basis van motivatie en mogelijk bedrijfsbezoek 

Meer informatie:

Opleiders en partners:

New Generation Nutrition B.V. 2019 

feed the world now and in the future

NGN Pro-Active - NGN Products